beter leren, beter leven

WijsKracht is een projectbureau dat de inzichten van de onderwijswetenschap en de dagelijkse onderwijspraktijk combineert. We willen de onderwijspraktijk laten profiteren van nieuwe inzichten uit onderzoek maar óók omgekeerd de onderwijswetenschap laten leren van wat werkt of juist niet werkt in de praktijk van het onderwijs.
De toegevoegde waarde van WijsKracht ligt vooral in een creatieve combinatie van een professionele werkwijze met een persoonlijke aanpak!

U kunt bij WijsKracht terecht voor allerhande uiteenlopende educatieve diensten, onze adviezen en diensten liggen zowel op het praktische vlak als meer onderbouwend of onderzoeksmatig:
– projectmanagement in onderwijskwesties
– docentprofessionalisering: o.a. blended learning, activerend onderwijs, e-didactiek, etc.
– desk research en projectrapportages
– onderwijs- en curriculumontwikkeling
– kwaliteitsontwikkeling en –bewaking
– alternatief innovatief leren in het ondersteunen van maatschappelijke taken

lamp