beter leren, beter leven

education

WijsKracht

Onderwijs is meer dan alleen kennis overdragen, het is een samenspel van veel elementen die maken dat onderwijs wel of geen succes is.

In de naam WijsKracht staat de combinatie van onderwijs en leerkracht centraal. Onze kracht is juist de brede wijsheid optimaal aan te wenden om onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven rekening houdend met alle facetten.

‘Wijs’ staat voor degenen die het onderwijs verzorgen, de praktijk en de wetenschap, ieder vanuit een eigen optiek: goed gecombineerd versterkt de ene kracht de andere. Volgens ons wordt het dagelijkse onderwijs veel sterker als onderwijstheorieën direct worden gekoppeld aan de praktijktheorie, dat geeft onderwijskracht.

De ‘Kracht’ uit leerkracht staat voor de docent die fysiek of op afstand (bijvoorbeeld digitaal) zijn of haar eigen kennis en ervaring nieuwe generaties er toe brengt, verleidt, uitrust of equipeert om datgene mee te geven dat hen voorbereidt op hun toekomst. Ook staat het voor de kracht van het leren, wat doe je wel of wat doe je niet en waarom juist wel of niet en op welke wijze?