beter leren, beter leven

Wie is WijsKracht

De drijvende kracht achter WijsKracht is Vérénice Hermans. Door werkervaring en vervolgstudies deed ik veel ervaring op in de onderwijspraktijk en in de onderwijswetenschap, maar ook erbuiten voor maatschappelijke zaken en taken. Ik startte mijn loopbaan tijdens mijn 1ste studie als docent geografie bij een onderwijsprojectbureau samen met een baan bij het destijds Fontys Lectoraat Educatieve diensten.

De overstap naar het Ruud de Moor Centrum aan de Open Universiteit sloot daar mooi bij aan. Dit centrum stond voor de professionalisering van onderwijsgevenden, vanuit een praktijkgerichte kant. Na een overheidswijziging ging dit instituut verder als het expertisecentrum voor Lerarenonderzoek, waarbij de werkzaamheden meer onderzoeksmatig van aard waren. Op basis van deze expertise heb ik samen met collega’s al pionierend de Lerarenuniversiteit opgezet, later is die definitief verankerd binnen de faculteit P&OW.

Projecten Leraar24, Wikiwijs, Maestro Kompas, Hands’on ICT zijn grote nationale en internationale projecten waar ik vaak kartrekker was en de regie op mij nam, inhoudelijke trainingen ontwikkelde en gaf of onderzoek naar uitvoerde.

“Van nature heb ik liefde voor de praktijk en de wetenschap. Wat drijft beide onderwijswerelden? Maar belangrijker nog: “Hoe kunnen ze elkaar versterken?”, op een juiste wijze waardoor een brug geslagen wordt tussen beide onderwijswerelden.

Van contacten en oud-collega’s krijg ik vaak te horen dat ik mensen zelf ook juist enthousiasmeer en inspireer om projecten van begin tot eind optimaal te doorlopen en daarna ook nog de goede handvatten aanreik om zo’n project zorgvuldig en degelijk te implementeren in de onderwijspraktijk.”

“samen uw collega’s/team/ medewerkers en u creëer ik graag  een lerende omgeving waarin ieders eigen kracht naar boven komt en ook tot zijn recht komt. Zodat wederzijdse versterking/ bekrachtiging ontstaat die alle betrokkenen motiveert en inspireert.”