beter leren, beter leven

Leren

Leren doe je zelf, met elkaar, van elkaar, van je omgeving, thuis, in de klas of tijdens een opleiding, op de werkplek en daarbuiten, uit een boek of online, eigenlijk leer je je hele leven lang. Leren kun je overal. Onderwijswetenschappers maken onderscheid in vormen van formeel, non-formeel en informeel leren. Leren en onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vraag wat volwassen en jongeren moeten leren en hoe volwassen en jongeren leren houdt bijna iedereen bezig, binnen en buiten het onderwijs, in politiek en samenleving. In het publieke debat ligt de kwaliteit van het onderwijs onder vuur, er wordt voortdurend gevraagd om verbetering van de kwaliteit.

De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van de organisaties waarin leraren en onderwijsprofessionals met elkaar samenwerken. Leraren zijn degenen die daarin een bijzondere rol (moeten en kunnen) vervullen, ze vormen het kloppend hart van scholen.  Onderwijs moet daarbij leerlingen optimale mogelijkheden bieden om hun leren en leerengagement om te zetten in bruikbare resultaten. Opdat ze er hun talenten volop kunnen ontplooien. Docenten hebben daarin een bijzondere rol aldus J. Hattie (2012): leraren brengen volwassen en leerlingen van waar ze zijn naar waar ze zouden moeten en willen zijn.

 

appel-boeken